top of page

Onze activiteiten op en rond de haven

MENGWERK

Rotterdam is het centrum voor Europese kolenoverslag. Geen andere haven verwerkt meer kolen voor elektriciteitscentrales en de staalindustrie. Net als het Havenbedrijf en onze klanten, bereidt Havenservice Roozenburg zich voor op verdere groei. De gezamenlijke uitdaging is om dit op een duurzame manier te bereiken. 
 

Kolen mengen is ons vak
Bij de grootste terminals op de Maasvlakte verzorgt Havenservice Rozenburg, de specialist in Nederland op het gebied van ‘coalblends’, het mengen van de kolen voor elektriciteitscentrales en de Hoogovens. 

 

Een analyse en waarneming van de geleverde steenkool is essentieel om de fysische condities en steenkooleigenschappen in te schatten tijdens het verwarmen van de deeltjes, de ontsteking en verbranding van de kolen. De verbrandingsefficiëntie en het koolstofverlies moeten ook worden aangepakt tijdens het mengen van kolen. Dit kan alleen maar met een ervaren team van deskundigen en jarenlange ervaring. 

 

Mengbeslissingen zijn gebaseerd op de kennis van het specifieke gedrag van een lading kolen, in plaats van op een veronderstelling. De steeds strengere eisen die worden gesteld aan kolengestookte elektriciteitscentrales en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën betekenen dat het probleem van de verbetering van de brandstofkwaliteit een belangrijke factor blijft. Door het ontwikkelen van de meest optimale kolenmenging gebruikt een centrale simpelweg minder brandstof per geproduceerde hoeveelheid stroom. 

 

Kortom, het mixen of mengen van kolen gebeurt door Havenservice op basis van voorgestelde verhoudingen of geijkte wegingen met ons gamma van shovels, mixers en mengbanden. 
 

bottom of page